Cjenik Usluga

Naziv Usluge Cijena (KN)
Inicijalni razgovor – 60min 250,00
Logopedska procjena (uključuje pisano mišljenje) 600,00
Terapija poremećaja artikulacije (izgovora) 30min 150,00
Terapija poremećaja artikulacije (izgovora) 45min 180,00
Poticanje komunikacije I jezično-govornog razvoja 30min 175,00
Poticanje komunikacije I jezično-govornog razvoja 45min 200,00
Terapija jezično-govornih poremećaja 30min 175,00
Terapija jezično-govornih poremećaja 45min 200,00
Poticanje razvoja predvještina čitanja I pisanja 45min 200,00
Psihološka procjena (uključuje pisano mišljenje) 800,00
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena (uključuje pisano mišljenje) 300,00
Edukacijsko-rehabilitacijska tretman 45min 200,00
Grupni edukacijsko-rehabilitacijski tretman 90min 200,00
Procjena senzorne integracije (uključuje pisano si izvješće I mišljenje) 800,00
Terapija senzorne integracije 45min 200,00
Neurofeedback 175,00
Terapija igrom 60min 250,00
Savjetovanje 60min 250,00
Izrada individualnog edukacijskog programa za dijete i obitelj 500,00
Ljetna školica – 10 radionica 1200,00
Predavanja cijena na upit
Radionice cijena na upit