Naš tim

Naš stručni tim se sastoji od logopeda, edukacijskih rehabilitatora, socijalnog pedagoga i psihologa. Svi članovi stručnog tima prošli su brojne i raznovrsne edukacije te su se usmjerili na savladavanje različitih specifičnih znanja iz različitih područja edukacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju.