Floortime Terapija


Floor-time je intenzivan intervencijski program koji se temelji na djetetovom profilu, a razradio ga je dr.med. Stanley I. Greenspan. Razlikuje od drugih ranih intervencija koje se ne obraćaju temeljnim problemima ili punom rasponu vještina kojima djeca trebaju ovladati. Važnost Floortimea je u pristupu koji se usredotočuje na jedinstvenim značajkama svakoga djeteta, uključujući to kako obrađuje informaciju, njegovu razvojnu razinu i njegove dinamičke odnose s roditeljima tzv. profil djeteta. Floortime se pokazao uspješnim u slučaju baš svakoga djeteta. Iako sva djeca imaju različite potencijale, svako se dijete može penjati po vlastitoj razvojnoj ljestvici budući da slijedi djetetove prirodne emocionalne interese kroz zaigrane interakcije. Ovaj način poticanja razvoja djeteta ne podupire čisto mehaničko pamćenje novih pojmova, već pomaže djetetu da kroz svakodnevne interakcije sa svojim roditeljima i ostalim ljudima nauči više o se i i svijetu oko sebe.

ŠTO JE DIR/FLOORTIME?

DIR ® / Floortime ™ Model je model učenja interakcije putem djetetovih prirodnih osjećaja i interesa koje omogućuju različitim dijelovima uma i mozga da rade zajedno i da izgrade sukcesivno više razine socijalne , emocionalne i intelektualne sposobnosti.

DIR model uključuje ove važne komponente i tijekom rada s djetetom radimo na sve tri komponente istovremeno:

D(Developmental= razvojni)

Svako dijete savladava miljokaze emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja. Prva tri miljokaza označavaju djetetovu sposobnost da doživi svijet oko sebe i pritom ostane smireno i zainteresirano te da ostvari odnos sa svojim najbližima te komunicira s njima. Ostali miljokazi označavaju sposobnost djeteta da komunicira na složeniji način sa svojom okolinm te pritom iskazuje svoje emocionalne ideje, razmišlja na logičan način te konačno da razmišlja o sebi na reflektivan način.

I(Individual differences= individualne razlike)

Ovaj dio modela naglašava da je svako dijete različito te ima jedinstveni način na koji prima, obrađuje i odgovara na raznorazne senzoričke podražaje iz svoje okoline, kao što su zvuk i dodir te planiranje svojih radnji. Postoje djeca koja su preosjetljiva na zvuk ili pak nedovoljno osjetljiva na dodir. Važno je upoznati individualni profil svakog djeteta s kojim se radi.

R(Relationship-based= utemeljen na odnosima)

Kako bi dijete savladavalo miljokaze potrebni su mu odnosi sa roditeljima, članovima obitelji, odgajateljima, terapeutima, vršnjacima i ostalima, koji usmjeravaju ove na emocijama utemeljene interakcije ovisno o djetetovom individualnom profilu, njegovim slabim i jakim stranama. Emocije imaju ulogu vođe i upravljaju čitavim mentalnim timom te stoga nije potrebno da radimo na svakom djetetovom području razvoja zasebno. Dijete koje sudjeluje u dvosmjernoj komunikaciji sa svojom majkom s namjerom, razvija svoje govorne vještine, ali ujedno i motoričke, perceptivne, senzoričke, kognitivne, socijalne.