Logopedska Dijagnostika I Tretman


Usvajanje jezika i govora jedno je od najvećih postignuća tijekom prvih godina života. Najintenzivniji razvoj jezika i govora događa se u prve 3 godine života, kada dijete prolazi kroz faze od prvog krika, glasanja do kompetentnog sudjelovanja u razgovoru u kojem govorom može izraziti svoje potrebe, želje, osjećaje i strahove.

Najčešće djeca usvajaju govor lako, bez napora njih samih i njima bliskih osoba. Ako to nije tako, ulazimo u područje različitih odstupanja u razvoju jezika i govora gdje je napredak nemoguć bez kontinuirane logopedske terapije.

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa u svim dobnim skupinama. Kao što svaki put kada je dijete bolesno roditelji potraže savjet liječnika, isto tako kada primjete da nešto nije u redu s govorom djeteta traže savjet logopeda. Puno je jednostavnije spriječiti pogreške nego ih ispravljati. Mi se trudimo omogućiti našim korisnicima minimalno čekanje za dijagnostiku, savjetovanje i terapiju. Omogućavamo našim korisnicima kvalitetnu i profesionalnu pomoć te individualiziranu i kvalitetnu terapiju s pažljivim i brižnim pristupom.

Cilj nam je ostvariti što bolju komunikaciju s djetetom i roditeljima, dati sve potrebne informacije o djetetovoj teškoći i mogućnosti rješavanja iste, kako bi postigli što brži napredak.

Logopedska dijagnostika se provodi individualno uz prisustvo roditelja. Procjena može trajati od 30-60 minuta ili u nekoliko susreta, što ovisi o dobi djeteta i teškoćama zbog kojih se provodi dijagnostički postupak. Nakon toga slijedi savjetovanje i /ili uključivanje u individualnu logopedsku terapiju jednom ili dva puta tjedno, ovisno o vrsti i jačini teškoća te željama i mogućnostima dolazaka.

Logopedska dijagnostika uključuje: ranu procjenu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja (do 3 godine), procjenu jezično – govornog razvoja (od 3 godine), procjenu vještina čitanja, pisanja i računanja u školske djece.

U našem kabinetu provodimo kontinuiranu logopedsku terapiju 1 ili 2 puta tjedno u trajanju od 30 ili 45 minuta. Vremenske termine nastojimo maksimalno prilagoditi roditeljima i djeci.

Provodimo logopedsku terapiju za:

 1. Kašnjenje u jezično – govornom razvoju
 2. Usporeni jezično – govorni razvoj
 3. Komunikacijski poremećaji
 4. Jezične teškoće
 5. Artikulacijski poremećaji (teškoće u izgovoru glasova)
 6. Teškoće čitanja i pisanja
 7. Matematičke teškoće
 8. Teškoće u učenju
 9. Poremećaji tečnosti govora (brzopletost i mucanje)
 10. Poremećaji glasa
 11. Teškoće u grafomotorici

Poseban naglasak stavljamo na kvalitetnu komunikaciju s roditeljima te poslije svakog terapijskog postupka obavještavamo roditelje o tijeku rada i napretku, savjetujemo ih kako potaknuti jezično-govorni razvoj u prirodnom okruženju.

Osnovni cilj logopedske terapije je otkloniti teškoću ili unaprijediti i poboljšati jezično-govorne i komunikacijske sposobnosti djeteta.

Također, savjetujemo roditelje u dogovorenom terminu. Realiziramo program gdje pripremamo djecu za logopedsku terapiju koja su u čekajućoj terapijskoj skupini. Šaljemo upute odgajateljima za ostvarivanje aktivnosti oko pronalaženja i prepoznavanja terapijskih trenutaka u odgojnoj skupini za djecu koja su u logopedskoj terapiji, na način da se poboljša slušno opažanje i da se učvrsti izgovor novonaučenog glasa.

U svom radu služimo se najmodernijim logopedskim instrumentom :


KLINIČKI LOGOPEDSKI SET

baseline klinicki logopedski set

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument koji se koristi u terapiji različitih jezično – govornih poremećaja:

 1. poremećaji izgovora glasova (dislalija),
 2. fonološki poremećaji,
 3. poremećaji u čitanju i pisanju,
 4. poremećaji slušnog procesiranja,
 5. mucanje,
 6. oštećenje sluha,
 7. poremećaji glasa.

Digitalni logopedski set također se koristi u kombinaciji s drugim terapijskim metodama i kod:

 1. teškoća čitanja (disleksija),
 2. poremećaja pažnje i koncentracije (ADHD, ADD),
 3. neurogenih poremećaja govora (dizartrija),
 4. nurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti),
 5. kontrole glasnoće govora.

Digitalni logopedski set koristi se i kod djece s drugim teškoćama komunikacije:

 1. autizma,
 2. mentalne retardacije,
 3. cerebralne paralize.